• геодезическо заснемане
  Геодезическо заснемане

  За нуждите на строителството, за изменение на кадастрална карта, за изчисляване на обеми, за изграждане на фасади.

  За повече информация
 • трасиране
  Трасиране

  Граници на имоти, контури и оси на сгради и съоражения.

  За повече информация
 • проектиране
  Проектиране

  Вертикална планировка, трасировъчен план, картограма на земните маси.

  За повече информация