• Сертификати

    "Геометрис" ЕООД е лицензирана от "Агенцията по геодезия картография и кадастър", като правоспособно юридическо лице за извършване на дейности по геодезия, картография и кадастър.

    Нашите проектанти са напълно подготвени да ви предоставят най-добрите решения, като наред с опита, индивидуалния подход и вниманието към детайлите, те са подплатени и с удостоверения за пълна проектантска правоспособност от КИИП.

    "Геометрис" ЕООД е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, с което гарантира сигурността на вашите лични данни.

    Научете повече за нашите ценности...

  • Нужна ви е повече информация ?