• Проектиране

  Вертикално планиране

  Проекта за вертикално планиране се изработва на базата на подробно геодезическо заснемане и проект по част архитектура.

  Целта ни при изготвянето на вертикалната планировка е да постигнем най-ефективните решения при определянето на височинното положение на сградите и инфраструктурата.

  Целим да осигурим максимално удобство на достъпът на хора и автомобилен транспорт. Създаваме ефективни условия за отвеждане на повърхностните води.

  Трасировъчен план

  Изработва се на базата на виза за проучване и проектиране, проект по част архитектура и проект по част конструктивна.

  Трасировъчният план съдържа подробни данни за безпроблемното отлагане на контура и осите на проектирания обект, на строителната площадка.

  Картограма на земните маси

  Картограмата на земните маси дава представа за обема на изкопно насипните работи при изпълнението на проекта за вертикална планировка.

 • Нужна ви е повече информация ?